Selasa, 11 Jun 2013

DIFTONG, VOKAL BERGANDING, DIGRAF, KONSONAN BERGABUNG.

Diftong :
 

Dua huruf vokal (a,e,i,o,u) yang  bersebelahan dalam perkataan dan disebut dalam satu suku kata atau satu sebutan bunyi--------> ai. au. oi

Contohnya:  tapai, tupai, kucai, pulau, amboi, halau, boroi, lalai, kaloi, risau, payau, relau, koboi, lebai


Vokal berganding:
Kedudukan dua huruf vokal (a,e,i,o,u) yang bersebelahan dalam perkataan, tetapi terpisah sebutan bunyinya dalam suku kata.


Contohnya: dua, taat, gua, ceria, siat, siapa, suara, juara, halia, rahsia, mutiara, kiambang, tuala, seluar, biola, radio, piano, buaya, piala, peria, hadiah

 
Digraf:
Kedudukan dua huruf konsonan yang bersebelahan  dalam perkataan seperti ng, ny, gh, sy dan kh.

Contoh: penyu, penyapu, singa, nyaman, nyamuk, ngilu, Khamis, bakhil, khusyuk, ghaib, ngeri, maghrib, syarat, dahsyat, syiling

Konsonan Bergabung:
Apabila terdapat dua atau lebih konsonan yang berturutan dalam satu perkataan.
Contoh : trek, brek, blok, stor, straw,Tiada ulasan:

Catat Ulasan