Khamis, 29 November 2012

RPH PJK TAHUN 3

RPH TAHUN 3


 Bilangan Murid
20 orang
Masa
7.00 – 8.00 pagi
Tajuk
Unit 12- Pandai Kelecek
Standard Pembelajaran
1.6.3  Mengelecek bola menggunakan tangan, kaki dan alatan.
2.6.2  Mengenal pasti lakuan semasa mengelecek dengan tangan, kaki dan alatan.
5.2.3  Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Objektif
Berkebolehan melakukan kemahiran asas mengelecek bola dengan menggunakan tangan, kaki, dan alatan.

Aktiviti Mencapai Standard Pembelajaran
Cadangan Aktiviti
1/ Memanaskan badan- Sentuh Ekor
2. Melakukan aktiviti mencapai SP seperti berikut:
           a.Kelecek Bebas
           b.Kuasai Bola
3. Permainan kecil- Bolos Galah Panjang
4.Menyejukkan badan
5.Pentaksiran

EMK
Manaakul, Kreatif

Bahan Bantu Belajar
Kayu hoki, bola pelbagai saiz ,
dan skital.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
1. Menanda (K) atau (BK) pada borang Senarai semak.
Refleksi
i. 20 orang murid dapat mencapai standard pembelajaran
ii.2 orang murid melakukan ativiti ulangan menggunakan kaki dan tangan
 
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI
PENGISIAN KURIKULUM
CATATAN
Aktiviti memanaskan badan- Sentuh Ekor
Menaikkan kadar denyutan nadi sehingga 120sm
Organisasi
Murid duduk dalam kedudukan berselerak

AKTIVITI 1: Kelecek Bebas
Set Induksi :K elecek Bebas
1. Murid dalam kumpulan kecil.
2. Setiap kumpulan dibekalkan bola pelbagai saiz dan kayu hoki.
3. Secara bergilir-gilir murid mengelecek melepasi semua skital dan kembali ke kumpulan masing-masing.
4. Setiap kumpulan mengelecek menggunakan kaki, tangan, atau kayu hoki.

Soalan: Bagaimanakah kamu bergerak dengan bola untuk melepasi halangan?

Soalan Manakul
Bagaimanakah kamu bergerak
dengan bola untuk melepasi
halangan?AKTIVITI 2: Kuasai Bola
1. Murid dalam kumpulan kecil.
2. Murid yang mendapat bola akan mengelecek sebelum menghantar bola kepada rakan tanpa sentuhan pihak lawan.
3. Jika bola disentuh oleh pihak lawan sebanyak lima kali, bola akan bertukar
kepada pihak lawan.

 
PERMAINAN KECIL :Bolos Galah Panjang
                                        
Murid dalam dua kumpulan.
2. Kumpulan A berada di atas garisan galah panjang.
3. Kumpulan B mengelecek bola dan cuba melepasi setiap garisan yang dikawal oleh kumpulan A.
4. Bola yang berjaya di kelecek hingga ke hujung dan berpatah balik ke tempat  asal tanpa sentuhan dari pihak lawan
akan mendapat 1 mata.
5. Jika bola berjaya dirampas oleh pihak lawan.
6. Tukar peranan.

Nilai : BekerjasamaPenerapan
Kemahiran Manaakul

Nilai :
Bersyukur dengan anugerah Tuhan


EMK
Kreativiti dan Inovasi


Nilai:
Kreativiti
        
Tip Untuk Guru:
1. Murid bebas bergerak dari satu skital ke skital
yang lain.
2.Murid bebas memilih kemahiran kelecek.
3. Penggunaan ruang yang maksimum.
4.Guru boleh menggunakan kaedah stesen untuk melakukan aktiviti kelecek bebas.
 

 Tip Untuk Guru
1. Gunakan bola pelbagai saiz yang sesuai dengan aktiviti.

2.  Tingkatkan aras kesukaran kemahiran seperti menambah luas
kawasan, bilangan pemain, jumlah bola, dan syarat permainan.

 


Tip untuk Guru
1. Boleh menggunakan tangan, kaki, dan kayu hoki untuk mengelecek.

 
PENUTUP
Aktiviti menyejukkan badan.
Murid melakukan aktiviti menyejukkan badan .

Menurunkan kadar denyutan nadi kepada asal. Kelenturan pada sendi-sendi dan otot-otot yang telah digunakan.

AKTIVITI PENILAIAN
Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dijawab oleh murid.

Kemahiran Manaakul
Rujuk Lembaran Kerja
 

1 ulasan: